Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ψηφίσματα Durban για παιδική προστασία

Τα ψηφίσματα του Durban για το ρόλο των Τηλεφωνικών Γραμμών Βοήθειας παιδιών στην προστασία του παιδιού

Εμείς, οι γραμμές βοήθειας για παιδιά που λειτουργούμε σε 136 χώρες, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των παιδιών να ακούγονται (να ακούγεται η φωνή τους) και να προστατεύονται από τη βία. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η Μελέτη του ΟΗΕ για τη Βία Ενάντια στα Παιδιά έχουν αναγνωρίσει το ρόλο των γραμμών βοήθειας ως ένα βασικό εργαλείο για την πρόληψη και την προστασία από την κακοποίηση και τη βία εις βάρος των παιδιών (Γενικές παρατηρήσεις επί των άρθρων 12 και 19 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και UNVAC Σύσταση Μελέτη 8).

Τα τελευταία 10 χρόνια, παιδιά και νέοι που έχουν ανάγκη από φροντίδα και προστασία, έχουν κάνει πάνω από 140 εκατομμύρια επαφές με τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Οι Τηλεφωνικές Γραμμές Βοήθειας για το Παιδί ακούν, παρέχουν συμβουλευτική, παραπέμπουν, και αν χρειαστεί, παρέχουν άλλες υπηρεσίες σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους εταίρους.

Στο Durban (Νότια Αφρική), στις 19 Οκτωβρίου 2012, κατά την έκτη Διεθνή Διαβούλευση του Διεθνούς Δικτύου Γραμμών Βοήθειας για Παιδιά (Child Helpline International), οι τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για το παιδί ψηφίζουν για να εξασφαλίσουν ότι κάθε παιδί έχει πρόσβαση σε μια τηλεφωνική γραμμή μέσω των παρακάτω:
α) Εξασφάλιση ότι γραμμές βοήθειας για παιδιά είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες του κόσμου
β) Συνηγορία για τη βιώσιμη χρηματοδότηση για όλες τις γραμμές βοήθειας για παιδιά και,
γ) Συνεργασία με την τεχνολογία των επικοινωνιών και τις επιχειρήσεις επικοινωνιών για να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών.

Καλούμε τους εταίρους μας στις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα να:
1. Αναγνωρίσουν τη μοναδική ικανότητα των γραμμών βοήθειας για παιδιά να υποστηρίζουν τις φωνές των παιδιών για την ενίσχυση των δικτύων προστασίας τους
2. Συνεργαστούν με τις γραμμές βοήθειας για παιδιά ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι βιώσιμες και προσιτές για όλα τα παιδιά δωρεάν και να,
3. Διασφαλίσουν ότι οι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs) μετά το 2015 περιλαμβάνουν την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων.

Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
Κηφισίας 23, Αθήνα
ΤΚ 115 23,
Τηλ: +30 210 6431488,
Fax:+30 210 6431127,
email: grammi1177@epsype.gr,
www.tilefonikigrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνταγές