Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Η περίπτωση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου ως πρόταση διδασκαλίας


Φιλολογικά Μαθήματα και Ψηφιακό Σχολείο: η περίπτωση της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου στην περίοδο του Μεσοπολέμου

Της Αμαλίας Κ. Ηλιάδη,
φιλολόγου-ιστορικού,
Δ/ντριας 3ου Γυμνασίου Τρικάλων

Το 3o Γυμνάσιο Τρικάλων, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει για την προώθηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργάνωσε την 10η επιμορφωτική του συνάντηση για να αισθητοποιήσει την ιδέα της Δια Βίου Μάθησης στους εκπαιδευτικούς, με θέμα: «Φιλολογικά Μαθήματα και Ψηφιακό Σχολείο». Εισηγήτρια ήταν η κ. Φωτιάδου Μαρία, φιλόλογος του Γυμνασίου Πύλης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Σχολείου την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012 και ώρα 6.30μ.μ.

Η επιμέρους διδακτική πρόταση της κ. Φωτιάδου εντάχθηκε στο διδακτικό πεδίο: «ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» και επικεντρώθηκε στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και συγκεκριμένα στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936. Η παρουσίασή της υπήρξε εξαιρετικά λεπτομερειακή και συστηματική, με προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας το συνδυασμό διερευνητικής και διαλογικής μορφής και διανθισμένη με εύγλωττα σχόλια που συνέδεαν το τότε με το τώρα, καταδεικνύοντας πως η συγκριτική μελέτη της ιστορίας προσφέρει ανεκτίμητη ενσυναίσθηση και βαθιά σοφία. Οι διδακτικοί της στόχοι ήταν: Οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται να γνωρίσουν τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, να μάθουν για την ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας, καθώς και για την παλινόρθωση της μοναρχίας, να πληροφορηθούν σχετικά με την επιβολή της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου και να γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του μεταξικού καθεστώτος.

Η δήλωση του Μεταξά προς τους εκπαιδευτικούς της εποχής, που πολύ εύστοχα παρατέθηκε από την εισηγήτρια, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στους συμμετέχοντες, καθώς την έκπληξή τους διαδέχτηκε η συνειδητοποίηση της προκλητικής του ειλικρίνειας: «Δεν επιτρέπω καμίαν υπόκωφον αντίστασιν εις τας θελήσεις μου [Από τις δηλώσεις του Ιωάννη Μεταξά όταν ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείο Παιδείας (29 Νοεμβρίου 1938)]
«[...] Από όλους τους εκπαιδευτικούς προσδοκώ αμέριστον βοήθειαν. Θέλω να σας είπω μίαν ιδιότητα του χαρακτήρος μου, την οποίαν δεν είμαι πλέον εις ηλικίαν διά να την μεταβάλω. Συζητώ με τον καθένα και επιτρέπω, όταν πρόκειται να ληφθή μία απόφασις, πάσαν συζήτησιν και πάσαν αντίρρησιν προς εμέ, ελεύθερα.
Αλλ' όταν λάβω την απόφασιν, και πολλές φορές μπορώ να την λάβω και αντιθέτως προς τας γνώμας σας, η απόφασις αυτή είναι οριστική και ανέκκλητος και τίποτε δεν είναι δυνατόν να με κάμη να υποχωρήσω από την απόφασιν αυτήν. Εννοείται δε, εις τον δρόμον της εκτελέσεως, δεν είναι δυνατόν κανείς να με σταματήση».

Με βασικές επισημάνσεις, εικονογραφικό υλικό, αφίσες, φωτογραφίες εποχής, έργα τέχνης, μεταφερθήκαμε νοερά στον Ελληνικό Μεσοπόλεμο, βιώνοντας το κλίμα της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 σα μέσα από κινηματογραφική ταινία.

Στο τέλος και συμπερασματικά, η κ. Μαρία Φωτιάδου αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παρουσιάσεων Power Point επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
Ενισχύεται η διδασκαλία (πολυτροπική): (συνδυάζουν εικόνα, ήχο, κείμενο, βίντεο, χάρτες, διαγράμματα κ.λπ)
Επιταχύνεται ο ρυθμός του μαθήματος
Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να βελτιωθεί και να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές.
Προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών
Εμφανίζεται βελτίωση στην προσοχή τους, στη συμπεριφορά τους και στις επιδόσεις τους.
Οι παρουσιάσεις αυτού του είδους επιτρέπουν στα παιδιά να οπτικοποιήσουν τη διδακτέα ύλη, ώστε να γίνει περισσότερο κατανοητή.
Ως προς τα μειονεκτήματα η εισηγήτρια τόνισε πως:
Η μετωπικού τύπου διδασκαλία με προβολή παρουσιάσεων αποδίδει στα παιδιά ένα ιδιαίτερα παθητικό ρόλο.
Αξιοποιούνται για «εντυπωσιασμό», κάτι που δεν θα διαρκέσει για πολύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνταγές