Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ελληνικά Υπομνήματα Αφορόντα την Ελληνικήν Επανάστασιν

Ελληνικά Υπομνήματα Ήτοι Επιστολαί και Διάφορα Έγγραφα Αφορόντα την Ελληνικήν Επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827

Υποστράτηγου Ιωάννου Θεοδ. Καλοκοτρώνη
Εκδόσεις Καγιάφας

Εκυκλοφόρησεν το ιερό τούτο μνημείο σε δεύτερη έκδοση μετά το 1856.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Συνταγές